Деканат

Декан
 
Продекани 
 Doc-D-r-Vesna-Dimitrova
доц. д-р Весна Димитрова, Продекан за финансии
 
 Doc-D-r-Boro-Jakimovski
доц. д-р Боро Јакимовски, Продекан за наука и соработка
 
 
доц. д-р Ивица Димитровски, Продекан за настава
 
Термините за консултации на Деканот и продеканите се дефинирани на следната страна.