resource image

Лого на ФИНКИ и УКИМ на македонски јазик во колор варијанта

Логото на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство со логото на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, во колор варијанта, со текст на македонски јазик.
resource image

Лого на ФИНКИ и УКИМ на англиски јазик во колор варијанта

Логото на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство со логото на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, во колор варијанта, со текст на англиски јазик.