Огласи Види ги сите

Во овој дел ќе бидат објавувани јавните активности на Факултетот околу средби со студенти, трибини презентации и слично. Во моментов нема закажани активности.

Известување по е-пошта

Пријави се за да добиваш известувања по е-пошта: