Кадар

д-р Анастас Мишев

  • Вонреден професор
  • /
  • anastas.mishev@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден e 1971 година во Охрид. Основно и средно училиште завршил во Охрид. Во 1990 година се запишал на Военотехничкиот факултет во Загреб, каде што ја завршил првата година на студиите. Од академската 1991/92 година студиите ги продолжил во Скопје, на ИИ при ПМФ. Студиите ги завршил во 1996 година, со што се стекнал со звањето дипломиран инженер по информатика. По завршувањето на студиите работел како надворешен соработник - програмер во неколку софтверски куќи на развојот на поголеми информациони системи. Во 1997 година го отслужил воениот рок. Во академската 1997/98 година се запишал на постдипломски студии на ИИ, кои ги завршил во 2002 година, со одбрана на магистерскиот труд “Преименување на регистри”, под менторство на проф. д-р Марјан Гушев. Во 2009 година докторирал на тема "Процесни текови кај грид пресметувањата – управување, извршување и распределување” под менторство на Проф. Д–р Маргита Кон–Поповска. Во 1998 година бил избран за стручен соработник, во 2000 година за помлад асистент, а во 2003 година за асистент во Заводот за програмско инженерство при ИИ. Во 2009 година избран е за доцент на Институтот за информатика. Од 1999 до 2003 година ја извршувал функцијата в.д. раководител на Компјутерскиот центар при ИИ, а во 2005 година е избран за раководител на Компјутеркиот центар на ПМФ. Во 2009 повторно е избран за раководител на Компјутерскиот центар на ИИ, функција што и денес ја извршува.

Работи и како инструктор во регионалната CISCO-академија на Институтот за информатика. Држи настава по предметите: Структури на податоци и алгоритми, квалитет на софтвер и тестирање, микропроцесори и микрокомпјутери, проектирање на компјутерски мрежи, безжични мрежи, современи компјутерски системи, напредни алгоритми, грид и научно процесирање, интеграција на системи, софтверско инженерство за критични системи и др. Држел вежби по следниве предмети: архитектура на компјутерите, микропроцесори и микрокомпјутери, програмски јазици, структури на податоци, проектирање компјутерски мрежи, компјутерски мрежи, интернет, интернет-апликации, интерактивни апликации, учење со компјутери, современи компјутерски системи, бази на податоци за студентите по информатика, вовед во информатиката за студентите по географија, вовед во информатиката за студентите од Факултетот за земјоделски науки и храна и од Филозофскиот факултет. Во фокусот на неговите истражувања се инфраструктурите за колаборативно пресметување и истражување, а пред сè грид и системите за пресметување со високи перформанси. Негова цел е овие системи да се доближат кон сите потенцијални корисници, пред сè кон истражувачките заедници, за да може во целост да се искористи огромниот потенцијал што тие го нудат. Истражувал и во областите компјутерските архитектури и мрежи, софтверското инженерство, интернет-технологиите и електронското учење. Учествувал во реализацијата на преку 25 меѓународни проекти, финансирани од ТЕМПУС, ФАРЕ, ДААД и ФП програмата, а поврзани со развојот на информатичката инфраструктура и со информатичкото образование. Во моментов е координатор за Македонија на еден ФП7 проект, поврзан со процесирање со високи перформанси (High Performance Computing) HP-SEE. Автор е на преку 35 научни и стручни трудови објавени во меѓународни списанија и зборници од конференции, а одржал и над 25 презентации на научни и стручни собири и работилници. Член е на неколку здруженија од областа на иформатиката (IEEE, ICT-ACT).

Кадар

д-р Анастас Мишев

  • Вонреден професор
  • /
  • anastas.mishev@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Computational Electronics on GRID: A Mixed Mode Carrier Transport Model1st International Conference On Applications Of Mathematics In Technical And Natural Sciences, AIP Conf. Proc. / Volume 1186 / Issue 1, pp. 206-214Bulgaria
Teaching Java through Different Courses – Multi-Country Experiences11th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, ACM ICPS VOL. 471, pp. 413-418.Bulgaria
Correlation between Object-oriented Metrics and Refactoring2nd International Conference ICT Innovations 2010, Springer, pp 226-235.Macedonia
Parallel Machine Translation for gLite Based Grid Infrastructures2nd International Conference ICT Innovations 2010, Springer, pp 133-141.Macedonia
Grids in the near future: a technical and social review1st International Conference ICT Innovations 2009, Springer, pp.421-428Macedonia
Massively Parallel Seismic Data Wavelet Processing Using Advanced Grid Workflows1st International Conference ICT Innovations 2009, Springer, pp.411-419Macedonia
ULMon - Grid Monitoring from User Point of View31st international conference ITI 2009, pp. 621-626.Croatia
User Level Grid Quality of Service7th International Conference on "Large-Scale Scientific Computations", Springer LCNS, Volume 5910, Large-Scale Scientific Computing, pp. 507-514Bulgaria
Performance Analysis of GRID Middleware Using Process Mining8th International Conference ICCS 2008, Part I Series: Lecture Notes in Computer Science , Vol. 5101, pp.203-214.Poland
Using formal methods in Software Engineering education6th International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
Име на проектотФинансирано од
Exo application – workflow and document management software developmentUSAID
Innovation of Computer Science Curriculum in Higher EducationTempus
High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research CommunitiesFP7
Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in EuropeFP7
GEANT 3FP7
South East European Research Area for eInfrastructuresFP7
Innovation and Knowledge Management towards eStudent Information SystemTEMPUS
Video Conferencing Services for EducationTEMPUS
SEE-GRID eInfrastructure for regional eScienceFP7
GRid e-Infrastructure and Networking with KOsovoASO
South East European GRID-enabled eInfrastructure DevelopmentFP7
e-learning for improving access to Information Society for SMEs in the SEE AreaINTERREG III
Наслов на книгатаИздавач
Архитектура на компјутери : збирка задачи и тест-прашања : [универзитетски учебник] 
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
Workshop on Software Engineering, Education and Reverse EngineeringWorkshop on Software Engineering, Education and Reverse EngineeringОхридМакедонија
Конгрес на Сојузот на математичари и информатичари на МакедонијаКонгрес на Сојузот на математичари и информатичари на МакедонијаОхридМакедонија
Education of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsEducation of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsОхридМакедонија
DECUS 2000DECUSОхридМакедонија
DECUS 1999DECUSБитолаМакедонија
DECUS 2001DECUSОхридМакедонија
ICT Innovations Conference 2009 ICTI 2009 OhridMacedonia
ICT ACT 2010ICT Innovations 2010OhridMacedonia
8th SEEITA – 7th SEE ICT Forum Meeting & 7th MASIT Open Days Conference8th SEEITA – 7th SEE ICT Forum Meeting & 7th MASIT Open Days ConferenceOhridMacedonia
5th EGEE User Forum5th EGEE User ForumUppsalaSweeden
4th EGEE User Forum4th EGEE User ForumCataniaItaly
9th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering9th Workshop on Software Engineering Education and Reverse EngineeringNeumBiH
8th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering8th Workshop on Software Engineering Education and Reverse EngineeringDurresAlbania
7th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering7th Workshop on Software Engineering Education and Reverse EngineeringRisanMontenegro
6th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineering6th Workshop on Software Engineering Education and Reverse EngineeringRavdaBulgaria
TEDxSkopjeTEDxSkopjeSkopjeMacedonia
Презентација заНа конференцијатаОд тип
International Workshops on Global Software DevelopmentWorkshop on Software Engineering, Education and Reverse Engineering 
Evaluation of Databases on Software ProjectsWorkshop on Software Engineering, Education and Reverse Engineering 
On-line Web Course "Web Searching and Authoring"Конгрес на Сојузот на математичари и информатичари на Македонија 
Electronic Testing SystemEducation of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and Needs 
Computer Networks Lab Practicing with the NS simulatorWorkshop on Lab Practicing in Computer Science Education 
Симетрично мултипроцесирање на Intel платформиDECUS 1999стручна
Техники за разрешување на зависностите кај современи процесориDECUS 2000стручна
EPIC architecturesDECUS 2001стручна
Grid computing - from research toward business infrastructure8th SEEITA – 7th SEE ICT Forum Meeting & 7th MASIT Open Days Conferenceстручна
Improvements of the grid infrastructure and services within SEE-GRID5th EGEE User Forumстручна
User Level Monitoring Tool4th EGEE User Forumстручна
Software Quality and Testing - first experience9th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
Software Quality and Testing - first experience9th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
Advanced Topics in Java - Java Security8th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
Advanced Topics in Java - Java Security8th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
Framework for plagiarism detection in Java code7th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
Framework for plagiarism detection in Java code7th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
A topic on "Algorithmic patterns"6th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
A topic on "Algorithmic patterns"6th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
A topic on "Algorithmic patterns"6th Workshop on Software Engineering Education and Reverse Engineeringстручна
Грид и колаборативно пресметувањеTEDxSkopjeпопуларна
ПрестојДржаваЦел
Bis 21++ projectBulgariaPh.D research visit
DAAD Joint project on software engineeringGermanyproduction of teaching material
DAAD Joint project on software engineeringGermanyproduction of teaching material
TEMPUS longer visitGreececurriculum development
TEMPUS longer visitGreececurriculum development
TEMPUS longer visitUKproduction of teaching material
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://ieee.orgIEEE
http://cs.org.mkЗдружение на информатичарите на Македонија
http://ict-act.orgАсоцијација ИКТ–АКТ