Кадар

м-р Бобан Јоксимоски

  • Демонстратор
  • /
  • boban.joksimoski@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во 2008 година. Моментално е запишан на магистерски студии на студиската програма Софтверско инженерство на истиот факултет. По дипломирањето кратко работел како соработник на Факултетот за информатика при Европскиот универзитет и како 2Д/3Д компјутерски аниматор, веб и апликациски програмер. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје почнал да работи во 2009 год. како демонстратор. Одговорен е за изведување на аудиториски и лабораториски вежби по предметите од областа на структурирано програмирање, објектно-ориентирано програмирање, компјутерска графика, веб дизајн и компјутерска анимација. Член е на IEEE. Области на негов научно-истражувачки интерес се компјутерска графика, визуелизација, географски информациони системи и примена на информациски системи во медицината.

календар со консултации и обврски е достапен на: https://joksim.github.io/office-hours/

Информации за предметите

Кадар

м-р Бобан Јоксимоски

  • Демонстратор
  • /
  • boban.joksimoski@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Learning system based on digital gamesCIITMacedonia
Overview of modern file systemsCIITMacedonia
SA Tabu Miner - A Hybrid Heuristic Algorithm For Rule InductionURPDMPortugal
System for Management,Visualization and Maintenance of Infrastructural ResourcesTELFOR-2010Serbia
An application for geospatial visualization of optical networksICESTMacedonia
An Application for Maintaining Optical NetworksICT-InnovationMacedonia
Име на проектотФинансирано од
System for visualization of network resourcesFaculty of electrical engineering and information technology
E-Health applications using folksonomy and Internet social networksFaculty of electrical engineering and information technology
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
 18. telekomunikacioni forum, TELFOR 2010BelgradeSerbia
7th Conference for Informatics and Information TechnologyCIIT 2010BitolaMacedonia
Презентација заНа конференцијатаОд тип
System for Management  ,Visualization  and Maintenance  of Infrastructural Resources32nd International Conference on Inforamtion Technology Interfaces, caftatConference
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://www.ieee.org/IEEE