Кадар

Sor-Mr-Eftim-Zdravevski

м-р Ефтим Здравевски

  • Демонстратор
  • /
  • eftim.zdravevski@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1984 година во Радовиш. Дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2008 година. Магистрирал на истиот факултет на насоката Интелигентни информациони системи во 2010 година, со магистерска теза од областа на податочно рударење. Во текот на студирањето континуирано е наградуван за успешно студирање. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје работи од 2010 година како демонстратор. Неговите наставни обврски вклучуваат подготовка и изведување на аудиториски и лабораториски вежби по предмети од областа на дистрибуирани компјутерски системи, алгоритми за анализа на податоци и интелигентни информациони системи, додека неоговото практичното искуство се состои од дизајн и имплементација на разновидни софтверски решенија стекнати при работењето во НИ ТЕКНА – Интелигентни технологии. Член е на Менса Македонија од 2004 година. Во рамките на досегашната научно-истражувачка работа има објавено десетина научни трудови на меѓународни конференции. Негови активни полиња на научен интерес се: машинско учење, податочно рударење, експертни системи, системи за поддршка на одлуки, интелигентни информациони системи, бази и складишта на податоци, безжични сензорско-акторски мрежи и други.

Кадар

Sor-Mr-Eftim-Zdravevski

м-р Ефтим Здравевски

  • Демонстратор
  • /
  • eftim.zdravevski@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Weight of evidence as a tool for attribute transformation in the preprocessing stage of supervised learning algorithms, Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks 2011 (IJCNN 2011), IEEE CISSan JoseUSA
Probabilistic predictions of ensemble of classifiers combined with dynamically weighted majority vote, Proceedings of Artificial Intelligence and Applications 2011 (AIA 2011), IASTEDInnsbruckAustria
System for Prediction of the Winner in a Sports Game, ICT Innovations 2009, Berlin: Springer-VerlagOhridMacedonia
Application of discrete complex images method in calculation of Sommerfeld integralsBanja LukaBosnia and Herzegovina
Analysis of the fields from Hertzian dipole in an infinite homogenous mediumOhridMacedonia
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
Weight of evidence as a tool for attribute transformation in the preprocessing stage of supervised learning algorithmsInternational Joint Conference on Neural Networks 2011 (IJCNN 2011), IEEE CISSan JoseUSA
Probabilistic predictions of ensemble of classifiers combined with dynamically weighted majority voteArtificial Intelligence and Applications 2011 (AIA 2011), IASTEDInnsbruckAustria
System for Prediction of the Winner in a Sports GameICT Innovations 2009OhridMacedonia
Презентација заНа конференцијатаОд тип
Weight of evidence as a tool for attribute transformation in the preprocessing stage of supervised learning algorithmsInternational Joint Conference on Neural Networks 2011 (IJCNN 2011), IEEE CIS, San Jose, USAconference
Probabilistic predictions of ensemble of classifiers combined with dynamically weighted majority voteArtificial Intelligence and Applications 2011 (AIA 2011), IASTED, Innsbruck, Austriaconference
System for Prediction of the Winner in a Sports GameICT Innovations 2009, Ohrid, Macedoniaconference
Application of discrete complex images method in calculation of Sommerfeld integralsBanja Luka, Bosnia and Herzegovinaconference
Analysis of the fields from Hertzian dipole in an infinite homogenous mediumOhrid, Macedoniaconference
ПрестојДржаваЦел
Advanced Course in Artificial Intelligence 09 - Intelligent Decision Support Systems [theory, algorithms, and applications]United KingdomAtendance at a summer school
DAAD Sponsored IntershipGermanyDAAD Sponsored Intership
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://www.ieee.org/membership_services/index.htmlIEEE
http://www.acm.org/membership/ACM
http://www.mensa.org/MENSA
http://www.iasted.org/membership.htmlIASTED