Кадар

м-р Христина Михајлоска

  • Асистент
  • /
  • hristina.mihajloska@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Христина Михајлоска e родена 1985 година во Охрид, Македонија. Дипломирала на Природно-математички Факултет, Институт за Информатика во Скопје, во 2008 година. Во 2011 година се здобила со титулата магистер по информатички науки при Факултетот за Информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) во Скопје на насоката ТЕМПУС - Софтверско инженерство. Нејзината магистерска тема е од областа на симетричната криптографија и е со наслов Анализа и конструкција на оптимални субституциони табели кај блок шифрувачи со помош на квазигрупипод менторство на Данило Глигороски, редовен професор на Норвепкиот универзитет за наука и технологии (NTNU) во Трондхеим, Норвешка. Од февруари 2012 година, таа е студент-докторант на Факултетот за Информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) во Скопје, под менторство на проф. Глигороски. Во текот на своите додипломски студии, континуирано е наградувана за постигнатиот успех.

По дипломирањето е вработена како помлад асистент на Природно-математички Факултет, Институт за Информатика во Скопје. Од 2011 година, работи како асистент на Факултетот за Информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) во Скопје. Нејзината работа како асистент вклучува подготовка и изведување на аудиториски и лабораториски вежби по предмети како сто се: програмирање, алгоритми и податочни структури, оперативни системи, квалитет на софтвер и безбедност на компјутерски системи.

Учествува/ла во повеќе меѓународни и домашни научно-истражувачки проекти. Во рамките на нејзината научно-истражувачка работа има учествувано на голем број конференции, работилници и летни школи. Автор и коавтор е на бројни научно-истражувачки трудови. Мементално нејзиното внимание е насочено кон автентикациската енкрипција, дизајн на лесни шифрувачи, докажливата сигурност како дел од полето на симетричната криптографија.

Кадар

м-р Христина Михајлоска

  • Асистент
  • /
  • hristina.mihajloska@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Security Aspects of Electronic Voting SystemsWeb Proceedings of International Conference ICT Innovations ‘09Macedonia
Classification of Ternary Quasigroups of Order 4 Applicable in CryptographyProceedings of International Conference CIIT ’07Macedonia
An Application of Ternary Quasigroups String TransformationsWeb Proceedings of International Conference ICT Innovations'10Macedonia
A new Approach into Constructing S-boxes for Lightweight Block CiphersProceedings of International Conference CIIT ’08Macedonia
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
7th International Conference for Informatics and Information TechnologyCIIT 2010BitolaMacedonia
8th International Conference for Informatics and Information TechnologyCIIT 2011BitolaMacedonia
ICT ACT 2010ICT Innovations 2010OhridMacedonia
ICT Innovations Conference 2009 ICTI 2009 OhridMacedonia
Назив на семинаротДатумМесто на одржувањеВо својство на
NATO Advanced Study Institute on Software and Systems Safety: Specification and Verificationaugust, 2010Marktoberdorf, Germany 
NATO Advanced Study Institute on Information Security and Related Combinatoricsjune, 2010Opatija, Croatia 
DAAD Intensive Course on Algebraic Structures and Their Applications in Coding Theory and Cryptographyseptember, 2009Ohrid, Macedonia 
ПрестојДржаваЦел
Краток студиски престој од TEMPUS постдипломските студии на насоката Софтверско инженерствоСрбијаразмена на материјали и искуства со студентите од Нови Сад
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://www.ict-act.orgICT-ACT
http://cs.org.mkЗдружение на информатичарите на Македонија