Кадар

м-р Иван Китановски

  • Демонстратор
  • /
  • ivan.kitanovski@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1986 година во Битола. Дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2009 год. Во моментов е запишан на магистерски студии на истиот факултет. Во текот на факултетското образование бил континуирано наградуван за успешното студирање. Своето прво работно искуство го стекнал во “T-Mobile” во 2008, каде работел како програмер. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје почнал да работи од 2009 година како демонстратор. Во моментов е одговорен за изведување на аудиториските и лабораториските вежби по предметите од областа на интернет програмирање и визуелизација. Области на неговиот научно-истражувачки интерес се обработка на слики, податочно рударење, машинско учење, софтверско инженерство.

Кадар

м-р Иван Китановски

  • Демонстратор
  • /
  • ivan.kitanovski@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Comparison of Classification Techniques Applied to Magnetic Resonance ImagesConference of Informatics and Information Technology, CIIT 2010Macedonia
Improving Content Based Retrieval of Magnetic Resonance Images by Applying Graph Based SegmentationICT Innovations, 2010Macedonia
Influence of Segmentation over Magnetic Resonance Image ClassificationICT Innovations, 2010Macedonia