Кадар

Sor-Mr-Katarina-Trojachanec

м-р Катарина Тројачанец

  • Асистент
  • /
  • katarina.trojachanec@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Родена е 1986 година во Куманово. Дипломирала на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2008 год. Магистрирала на истиот факултет во 2010 година, со магистерска теза од областа на содржински базирано пребарување на слики од магнетна резонанца. Во текот на факултетското образование била континуирано наградувана за успешното студирање. Како најдобар студент од генерацијата е наградувана од Факултетот, универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, како и други фондации и е добитник на инженерски прстен од Организацијата на инженерите на Македонија. Таа своето прво работно искуство го стекнала на Европскиот универзитет на Факултетот за информатика во 2008 година. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје почнала да работи во 2008 година како демонстратор. Во моментот е одговорна за изведување на аудиториските и лабораториските вежби по предмети од областа на структурирано програмирање, објектно-ориентирано програмирање, интернет програмирање и кориснички интерфејси. Области на нејзин научно-истражувачки интерес се обработка на слики, податочно рударење, машинско учење, софтверско инженерство.

Кадар

Sor-Mr-Katarina-Trojachanec

м-р Катарина Тројачанец

  • Асистент
  • /
  • katarina.trojachanec@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Comparison of Classification Techniques Applied to Magnetic Resonance ImagesConference of Informatics and Information Technology, CIIT 2010Macedonia
Improving Content Based Retrieval of Magnetic Resonance Images by Applying Graph Based SegmentationICT Innovations, 2010Macedonia
Influence of Segmentation over Magnetic Resonance Image ClassificationICT Innovations, 2010Macedonia
Towards Improving Magnetic Resonance Image ClassificationTELFOR 2010Serbia
Hierarchica Classification of Magnetic Resonance ImagesInformation Society 2010Slovenia
Classification of magnetic resonance imagesITI 
Application of Edge Histogram Descriptor and Region Shape Descriptor to MRIsICT Innovations, 2009Macedonia
Texture-based Descriptors Applied to Magnetic Resonance Images9-th International Conference Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics (ETAI 2009)Macedonia
Content Based Image Retrieval In Medical Applications: An Improvement Of The Two-Level ArchitectureIEEE Region 8 Eurocon 2009 ConferenceRussia