Кадар

д-р Ласко Баснарков

  • Вонреден професор
  • lasko.basnarkov@finki.ukim.mk

Резиме:

Ласко Баснарков е роден во Кавадарци, во 1977 година. Димпломира на Електротехничкиот факултет во Скопје во 2000 година, на насоката електроника и телекомуникации. Магистрира во 2005, а докторира во 2009 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, во областа теориска физика. Работи како асистент по физика на Електротехничкиот факултет (подоцна Факултет за електротехника и информациски технологии) од 2002 година. Од септември 2011 година е вработен на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, како доцент по физика.
Централно место во научниот интерес на Ласко Баснарков завземаат нелинеарната динамика и статистичката физика. Подетално се занимавал со проучување на детерминистичка и стохастичка дифузија и синхронизација на фазни осцилатори. Денес неговите истражувања се насочени кон употребата на синхронизацијата за моделирање на климата и моделирање на финансиски временски серии. Главни алатки кои ги користи во своите истражувања се математичка анализа и компјутерски симулации.

Кадар

д-р Ласко Баснарков

  • Вонреден професор
  • lasko.basnarkov@finki.ukim.mk

Предмети:

Физика 1
Физика 2
Презентација заНа конференцијатаОд тип
Kuramoto model with asymmetric distribution of natural frequenciesPhys. Rev. E 
Deterministic diffusion in a gravitational billiardProg. Theor. Phys. Suppl. 
Generalized Synchronization in Spatially Extended SystemsWorkshop on Fluctuations and Coherence: from Superfluids to Living Systems 
Critical exponents of the transition from incoherence to partial oscillation death in the Winfree modelJ. Stat. Mech. 
Mean-field Generated Herding Behaviour in Financial MarketsGeilo Advanced Study Institute on "Cooperative Phenomena in Flows" 
Site- and bond-diffusion on regular latticesInt. J. Mod. Phys. B 
Diffusion on Archimedean latticesPhys. Rev. E 
Phase transitions in the Kuramoto modelPhys. Rev. E