Кадар

м-р Милош Јовановиќ

  • Асистент
  • /
  • milos.jovanovik@finki.ukim.mk
  • http://purl.org/net/mj-calendar

Резиме:

Роден е 1985 година во Куманово. Дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2008 година на насоката Информатика и компјутерско инженерство. Магистрирал на истиот факултет во 2010 година на насоката Компјутерски мрежи и е-технологии, со магистерска теза од областа на семантички веб технологии. Од април 2012 година е запишан на докторски студии на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје, на насоката Компјутерски науки и инженерство. Во текот на студирањето континуирано е наградуван за успешно студирање.

На Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје работи од 2008 година како демонстратор. Во 2011 година е избран за помлад асистент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, а во 2014 година за асистент. Неговите наставни обврски опфаќаат подготовка и изведување на аудиториски и лабораториски вежби по предмети од областа на математика, оперативни системи, системски софтвер, мрежни оперативни системи, безжични и мобилни системи, безжични компјутерски мрежи и веб базирани системи.

Учествува/л во повеќе меѓународни и домашни научно-истражувачки проекти. Во рамките на досегашната научно-истражувачка работа има објавено голем број научни трудови како автор и коавтор. Коавтор е на една книга. Негови активни полиња на научен интерес се поврзани податоци, отворени податоци и семантички веб технологии.

Кадар

м-р Милош Јовановиќ

  • Асистент
  • /
  • milos.jovanovik@finki.ukim.mk
  • http://purl.org/net/mj-calendar

Предмети:

Дискретна математика 1, Безжични и мобилни системи / Безжични компјутерски мрежи, Оперативни системи / Системски софтвер, Мрежни оперативни системи, Веб базирани системи.
Име на трудотМестоДржава
E-commerce in MacedoniaETAI 2007 Conference ProceedingsMacedonia
A Survey Of The Need For Soft Skills In Engineering Education And In The WorkplaceETAI 2009 Conference ProceedingsMacedonia
Survey of Semantic Web Technologies and ProjectsETAI 2009 Conference ProceedingsMacedonia
Use of Semantic Web Technologies for Meeting Management Software DevelopmentICT Innovations 2009Macedonia
An Application For Semantic Annotation Of Web Services7th International Conference for Informatics and Information Technology 2010Macedonia
A Knowledgebase Editor Using Semantic Web Technologies7th International Conference for Informatics and Information Technology 2010Macedonia
Use of Semantic Web Technologies in Knowledge Management7th International Conference for Informatics and Information Technology 2010Macedonia
HDL IP Cores Search Engine based on Semantic Web TechnologiesCommunications in Computer and Information Science, 2011, Volume 83, Part 2, 306-315Macedonia
Text Classification Using Semantic Networks8th International Conference for Informatics and Information Technology 2011Macedonia
Web Extensions for Semantic Data Creation9th International Conference for Informatics and Information Technology 2012Macedonia
Open University Data9th International Conference for Informatics and Information Technology 2012Macedonia
Towards Open Data in Macedonia: Crime Map Based on Ministry of Internal Affairs' Bulletins9th International Conference for Informatics and Information Technology 2012Macedonia
Social Networks for Customer Relationship Management: Marketing, Online Help, Technical Support and Customer Satisfaction for iKnow Enrollment9th International Conference for Informatics and Information Technology 2012Macedonia
Open Data Portal based on Semantic Web Technologies7th South East European Doctoral Student ConferenceGreece
Semantic Sky: A Platform for Cloud Service Integration based on Semantic Web TechnologiesI-SEMANTICS 2012, 8th International Conference on Semantic SystemsAustria
Linked Open Drug Data from the Health Insurance Fund of Macedonia10th International Conference for Informatics and Information Technology 2013Macedonia
Desktop Gateway: Semantic Desktop Integration with Cloud Services6th Balkan Conference on Informatics 2013Greece
A System for Suggestion and Execution of Semantically Annotated Actions based on Service CompositionICT Innovations 2013Macedonia
HTML5 based Facet Browser for SPARQL Endpoints11th International Conference for Informatics and Information Technology 2014Macedonia
Open Public Transport Data in Macedonia11th International Conference for Informatics and Information Technology 2014Macedonia
VEO: an Ontology for CO2 Emissions from VehiclesICT Innovations 2014Macedonia
Open Financial Data from the Macedonian Stock ExchangeAdvances in Intelligent Systems and Computing, Volume 311, 2015, 115-124Macedonia
Live Objects - Collaborative Window in the Corporate DocumentsNew Trends in Database and Information Systems II. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 312, 2015, 71-81Macedonia
Linked Open Data for Medical Institutions and Drug Availability Lists in MacedoniaNew Trends in Database and Information Systems II. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 312, 2015, 245-256Macedonia
Linked Music Data from Global Music ChartsSEMANTiCS 2014, 10th International Conference on Semantic SystemsGermany
Име на проектотФинансирано од
System on Chip DesignTEMPUS
Leveraging Open Data with Cloud-based Semantic ActionsFaculty of Computer Science and Engineering
Enterprise Linked DataFaculty of Computer Science and Engineering
Modelling and Analysis of Dynamical Processes in Composite and Multiplex NetworksFaculty of Computer Science and Engineering
Semantic Sky 2.0: Enterprise Knowledge ManagementFaculty of Computer Science and Engineering
Fusepool P3EU FP7 Programme
Наслов на книгатаИздавач
Збирка решени задачи за дизајн на дигитални системиTEMPUS
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
National Conference ETAI 2007ETAI 2007OhridMacedonia
National Conference with International Participation ETAI 2009ETAI 2009OhridMacedonia
ICT Innovations Conference 2009ICT 2009OhridMacedonia
7th International Conference for Informatics and Information Technology 2010CIIT 2010BitolaMacedonia
ICT Innovations Conference 2010ICTI 2010OhridMacedonia
8th International Conference for Informatics and Information Technology 2011CIIT 2011BitolaMacedonia
9th International Conference for Informatics and Information Technology 2012CIIT 2012BitolaMacedonia
10th International Conference for Informatics and Information Technology 2013CIIT 2013BitolaMacedonia
ICT Innovations Conference 2013ICT 2013OhridMacedonia
Презентација заНа конференцијатаОд тип
E-commerce in MacedoniaNational Conference ETAI 2007, Ohrid, MacedoniaConference presentation
Survey of Semantic Web Technologies and ProjectsNational Conference with International Participation ETAI 2009, Ohrid, MacedoniaConference presentation
Semantic Application Development in the Context of Meeting ManagementWeb4WeB Workshop 2009, Belgrade, SerbiaWorkshop presentation
Social Networks for Customer Relationship Management9th International Conference for Informatics and Information Technology 2012Conference presentation
Towards Open Data in Macedonia: Crime Map Based on Ministry of Internal Affairs' Bulletins9th International Conference for Informatics and Information Technology 2012Conference presentation
Linked Open Drug Data from the Health Insurance Fund of Macedonia10th International Conference for Informatics and Information Technology 2013Conference presentation
A System for Suggestion and Execution of Semantically Annotated Actions based on Service CompositionICT Innovations Conference 2013Conference presentation
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://ict-act.org/Association for Information and Communication Technologies ICT-ACT
http://www.ieee.org/Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE