Кадар

Prof-D-r-Suzana-Loskovska

д-р Сузана Лошковска

  • Редовен професор
  • /
  • suzana.loshkovska@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Родена е 1966 година во Скопје. Дипломирала и магистрирала на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1988 и 1992 година, соодветно. Докторските студии ги завршила на Техничкиот универзитет во Виена, Австрија, во 1995 година. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Електротехничкиот факултет во Скопје работи од февруари 1992 година, како помлад асистент, а во 1995 година e избрана за асистент. Во својата професионална кариера напредувала во звањата доцент, вонреден професор и редовен професор во 1997, 2002 и 2007 година, соодветно. Во периoдот 2004-2008 година ја извршувала функцијата продекан за настава на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Автор е на стотина научни трудови од областа на компјутерската техника и информатика, девет трудови поврзани со имплементацијата на Европскиот кредит трансфер систем и два учебника за учениците од средното образование. Учествувала во и раководела со повеќе домашни и меѓународни научни проекти. Член е на меѓународните здруженија IEEE, ACM и IASTED. Од 2006 година ја извршува функцијата потпретседател на IEEE секцијата на Р Македонија. Член е на бордот на едитори на списанието INFORMATICA, интернационално списание за компјутери и информатика од Р. Словенија. Нејзините истражувања се фокусирани на областите: визуелизација на податоци, кориснички интерфејси, виртуелна реалност, медицинска информатика.

Кадар

Prof-D-r-Suzana-Loskovska

д-р Сузана Лошковска

  • Редовен професор
  • /
  • suzana.loshkovska@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Hierarchical Annotation of Medical ImagesPattern Recognition (2011)England
Content-based medical image retrieval systemPHYSIOACTA vol.4 no.1 
Feature Evaluation and Classification for Content-Based Medical Image Retrieval SystemUbiquitous Health and Medical Informatics: The Ubiquity 2.0 Trend and Beyond 
Detection of Visual Concepts and Annotation of Images using Ensembles of Trees for Hierarchical Multi-label ClassificationRecognizing Patterns in Signals, Speech, Images and Videos, Proceedings of the ICPR 2010Turkey
Detection of Visual Concepts and Annotation of Images Using Predictive Clustering TreesCLEF 2010Italy
PCTs for Hierarchical Multi-Label ClassificationProceedings of the 10th Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum (CLEF 2009)Greece
Efficient Content-based Image Retrieval using Support Vector Machines for Feature AggregationInnovations in Computing Sciences and Software Engineering, Proceedings of the 2009 International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS)USA
Implementation of Web-based Medical Image Retrieval System in Oracle2nd IEEE International Conference on Adaptive Science & TechnologyGhana
Content-based Retrieval System for X-ray images2nd International Congress on Image and Signal Processing (CISP`09)China
Content Based Image Retrieval In Medical Applications: An Improvement Of The Two-Level ArchitectureIEEE Region 8 Eurocon 2009 ConferenceRussia
Comparison of automatic shot boundary detection algorithms based on color, edges and waveletsProceedings of the 11th International Multiconference, Information Society ? IS 2008Slovenia
Hierarchical annotation of medical imagesProceedings of the 11th International Multiconference, Information Society ? IS 2008Slovenia
Grid Enabled Computer Vision System for Measuring Traffic Parameters, Advances and Innovations in SystemsComputing Sciences and Software Engineering 
Video Content-Based Retrieval SystemIEEE Region 8 Eurocon 2007 ConferencePoland
Web-based Medical Imaging Retrieval SystemInformation Society – IS 2007Slovenia
Improved Shot Boundary Detection AlgorithmInformation Society – IS 2006Slovenia
Bayesian Network Application for Representation and Structure Learning of Gene Regulatory NetworksProceedings of 2009 12th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT 2009)Bangladesh
Image-retrieval Based on MPEG-7 Color DescriptorsInformation Society – IS 2007Slovenia
Име на проектотФинансирано од
Online Presence for LearningSEE-ERA.NET Plus
DL@WEB - Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutionsTEMPUS
M.Sc. Curriculum in Е-LearningTEMPUS
Пронаоѓање на знаење за еколошко моделирање на езерскте еко системи”, билате-рален словенечко-македонскиМинистерство за наука на Република Македонија
Систем за аквизиција, меморирање и управување со видео записи од флуороскопијаМинистерство за наука на Република Македонија
Електромагнетни ефекти и влијанија од медицинската опрема на околината и луѓето – моделирање и визуелизацијаМинистерство за наука на Република Македонија
Ефикасни интерактивни кориснички интерфејси за визуелизација и следење на процеси во медицинската практикаМинистерство за наука на Република Македонија