Конечен распоред за прва колоквиумска недела
Објавен е конечен распоред за првите парцијални испити за летниот семестар за академската 2015/2016 година.
Известување за запишување на семестар
Се известуваат сите студенти на прв циклус на студии кои не добиле термин за запишување на семестар да поднесат документи најдоцна до петок 04.03.2016 во студенстката служба на ФИНКИ.
Делење на индекси од упис на семестар
Индексите дадени за упис на семестар, од понеделник (29.02.2016) ќе се делат во новата просторија помеѓу бараките Б2 и Б3 секој работен ден од 10 до 13 часот.

Конечен распоред за прва колоквиумска недела

Објавен е конечен распоред за првите парцијални испити за летниот семестар за академската 2015/2016 година. Распоредот можете да го најдете на веб страната во делот Студии - Додипломски студии - Распоред на колоквиуми и испити