Конечен распоред за прва колоквиумска недела
Објавен е конечен распоред за првите парцијални испити за летниот семестар за академската 2015/2016 година.
Известување за запишување на семестар
Се известуваат сите студенти на прв циклус на студии кои не добиле термин за запишување на семестар да поднесат документи најдоцна до петок 04.03.2016 во студенстката служба на ФИНКИ.
Делење на индекси од упис на семестар
Индексите дадени за упис на семестар, од понеделник (29.02.2016) ќе се делат во новата просторија помеѓу бараките Б2 и Б3 секој работен ден од 10 до 13 часот.

Заверка и упис на семестар III циклус

Заверката и уписот на семестар, како и пријавување на испити од трет циклус – докторски студии на ФИНКИ година ќе се одвива во периодот од 03 до 13 март  2016 година, 9:00-12:00 и од 14:30 до 15:30 во службата за студентски прашања на ФИНКИ.
 
Комплетното соопштение можете да го најдете на овој линк.