Последни објави

Конечен распоред за прва колоквиумска недела
Објавен е конечен распоред за првите парцијални испити за летниот семестар за академската 2015/2016 година.
Известување за запишување на семестар
Се известуваат сите студенти на прв циклус на студии кои не добиле термин за запишување на семестар да поднесат документи најдоцна до петок 04.03.2016 во студенстката служба на ФИНКИ.
Делење на индекси од упис на семестар
Индексите дадени за упис на семестар, од понеделник (29.02.2016) ќе се делат во новата просторија помеѓу бараките Б2 и Б3 секој работен ден од 10 до 13 часот.

Објавен е конечен распоред за првите парцијални испити за летниот семестар за академската 2015/2016 година.
Се известуваат сите студенти на прв циклус на студии кои не добиле термин за запишување на семестар да поднесат документи најдоцна до петок 04.03.2016 во студенстката служба на ФИНКИ.
Заверката и уписот на семестар, како и пријавување на испити од трет циклус – докторски студии на ФИНКИ година ќе се одвива во периодот од 03 до 13 март 2016 година.
Заверката на зимскиот и уписот на летниот семестар во учебната 2015/2016 година ќе се врши од 03.03.2016 до 13.03.2016 од 9 - 12 часот и од 14:30 - 15:30 часот.
Пријавувањето на испитите на ФИНКИ за зимскиот испитен рок 2015/2016 година за студентите на втор циклус на студии ќе се одвива во периодот од 03.03 до 13.03.2016 година.
Индексите дадени за упис на семестар, од понеделник (29.02.2016) ќе се делат во новата просторија помеѓу бараките Б2 и Б3 секој работен ден од 10 до 13 часот.
Студентите кои пријавиле дипломски труд во изминатиот зимски семестар може истиот да го одбранат до 08.03.2016 година без да запишат летен семестар.
Објавена е нова верзија на распоредот за часови која важи од 15.2.2016 година.
Рокот за пополнување на анкети за квалитет на наставата се продолжува до 1.3.2016 год.
Рокот за запишување на семестар се продолжува до 2.2.2016 година.
Со цел унапредување на наставата и зголемување на нејзиниот квалитет, на ФИНКИ е направен потполно нов систем за анонимни студентски анкети.
Наставата на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство започнува во понеделник, 01.02.2016 година.
Објавен е интерен оглас за интерен оглас за лица кои ќе помагаат во изведување на лабораториски вежби од редот на истакнати студенти на Факултетот.
Заверувањето на зимскиот семестар и уписот на летниот семестар ќе се врши од 22.01.2016 до 31.01.2016 година.
Сите студенти од прва година на студии задолжително треба да направат систематски преглед.
На барање на СП ФИНКИ, рокот за пријавување на испити се продолжува до 14.01.2016 година.
1 2 3 4 5  ...