Магистерски студии

Нови студиски програми од втор циклус на ФИНКИ од 2013 година (4+1)
Нови студиски програми од втор циклус на ФИНКИ од 2013 година (3+1+1)
Дипломите за студентите кои дипломирале на прв и втор циклус (додипломски и магистерски студии) се доделуваат на прославата на денот на ФИНКИ. 
 
Студиските програми на ФИНКИ од втор циклус на студии до 2012 година можете да ги најдете на овој линк.  

 
Распоред 

 
Термини за консултации
 

 
Стипендии и конкурси
 

 
Документи
 
Документи за пријавување магистерски труд
Останати документи