Студентска служба

Просториите на Студентската служба на ФИНКИ се наоѓаат спроти кабинет 117. Свои простории Студентската служба има и на Природно-математичкиот факултет, во горната зграда, во кабинет 161.
 
Студентската служба е достапна за студентите секој работен ден, во период од 09:00 - 12:00 часот. 
 
Информации за референтите кои работат во студентската служба можете да најдете на следниот линк
 
Контакт 
Телефон: 02/3088-292
                 02/3162-078
 
 
Документи и процедури за студентите запишани на прв циклус (додипломски студии)
 
Документи и процедури за студентите запишани на втор циклус (магистерски студии)
 
Документи за пријавување магистерски труд